Máy điều hòa tủ đứng, dieu hoa tu dung - điều hòa giá rẻ

Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa | Đăng nhập | Đăng ký

Điều hoà tủ đứng FUNIKI 24000BTU loại 2 cục 1 Chiều

Điều hoà tủ đứng FUNIKI Loại 2 Cục 1 Chiều - Điều Hòa giá rẻ

Model: FC24

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 17.550.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa tủ đúng Funiki 28000 BTU loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Funiki 28000 BTU 1 chiều

Model: FC27

Công suất: 28000 BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa tủ đứng Funiki 50.000 BTU loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Funiki 50.000 BTU loại 2 cục 1 chiều

Model: FC50

Công suất: 50.000 BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa tủ đứng LG Model: HP-C246LAO loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa tu dung lg

Model: HP-C246SAO

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 24.050.000 VND

Mua hang

Điều hòa tủ đứng LG Model: HP-C286LA0 loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa tu dung lg

Model: HP-C286LA0

Công suất: 28.000 BTU

Giá bán: 28.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa tủ đứng LG Model: VP-C508TA0 2 Cục 1 chiều

dieu hoa tu dung lg

Model: VP-C508TA0

Công suất: 48.000 BTU

Giá bán: 40.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa tủ đứng Midea Model: MFJ-18CR loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Midea Model: MFJ-18CR loại 2 cục 1 chiều

Model: MFJ-18CR -QB6

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa tủ đứng Midea Model: MFS-28CR loại 2 cuc 1 chiều

điều hòa tủ đứng media

Model: MFS-28CR

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 18.150.000 VND

Mua hang

Điều hòa tủ đứng Midea Model: MFS-50CR loại 2 cục 1 chiều

điều hòa tủ đứng media

Model: MFS-50CR

Công suất: 50.000BTU

Giá bán: 25.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa tủ đứng NAGAKAWA Model: NP-C241 2 cục 1 chiều

Điều hòa tủ đứng NAGAKAWA

Model: NP-C241

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 18.050.000 VND

Mua hang

Điều hòa tủ đứng NAGAKAWA Model: NP-C281 loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa tủ đứng NAGAKAWA

Model: NP-C281

Công suất: 28.000 BTU

Giá bán: 20.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa tủ đứng NAGAKAWA Model: NP-C501 loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa tủ đứng NAGAKAWA

Model: NP-C501

Công suất: 50.000 BTU

Giá bán: 28.350.000 VND

Mua hang

Điều hoà tủ đứng PANASONIC Loại 2 Cục 1 Chiều

Điều hoà tủ đứng PANASONIC Loại 2 Cục 1 Chiều

Model: CS/CU-C18FFH

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 20.750.000 VNĐ

Mua hang

Điều hoà tủ đứng PANASONIC Model: CS-C28FFH (CU-C28FFH) 1 chiều

dieu hoa tu dung panasonic

Model: CS-C28FFH (CU-C28FFH)

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 30.550.000 VND

Mua hang

Điều hoà tủ đứng PANASONIC Model: CS-C45FFH (CU-C45FFH) 1 chiều

dieu hoa tu dung panasonic

Model: CS-C45FFH (CU-C45FFH)

Công suất: 45.000BTU

Giá bán: 39.350.000 VND

Mua hang

Điều hoà tủ đứng Funiki Loại 2 Cục 2 Chiều

Điều hoà tủ đứng FUNIKI Loại 2 Cục 2 Chiều

Model: FH24

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 18.950.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa tủ đứng LG 2 cục 2 chiều lạnh 24.000 BTU

Điều hòa tủ đứng LG 2 cục 2 chiều lạnh 24.000 BTU

Model: HP-H246SLA0

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 24.550.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa tủ đứng Midea Model: MFS-28HR loại 2 cuc 2 chiều

điều hòa tủ đứng media

Model: MFS-28HR

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 19.150.000 VND

Mua hang