Máy điều hòa treo tường - điều hòa treo tường giá rẻ

Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa | Đăng nhập | Đăng ký

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều Model: 38/42 CSR010

dieu hoa carrier chính hãng

Model: 38/42 CSR010

Công suất: 10.000BTU

Giá bán: 7.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều Model: 38/42 CSR013

dieu hoa carrier chính hãng

Model: 38/42 CSR013

Công suất: 13.000BTU

Giá bán: 9.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều Model: 38/42 CSR024

dieu hoa carrier chính hãng

Model: 38/42 CSR024

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 16.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều Model: 38/42 CUR018

dieu hoa carrier chính hãng

Model: 38/42 CUR018

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 13.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTE25LV1V loại 2 cục 1 chiều thông dụng ga R22

dieu hoa daikin loai thong dung

Model: FTE25LV1V

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 7.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTE35LV1V loại 2 cục 1 chiều thông dụng ga R22

dieu hoa daikin loai thong dung

Model: FTE35LV1V

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 9.150.000VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTE50LV1Vloại 2 cục 1 chiều thông dụng ga R22

dieu hoa daikin loai thong dung

Model: FTE50LV1V

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 14.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model A0A18A loại 2 cục 1 chiều lạnh

dieu hoa fujitsu

Model: A0A18A

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 14.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model A0A24A loại 2 cục 1 chiều lạnh

dieu hoa fujitsu

Model: A0A24A

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 19.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model AOA12A loại 2 cục 1 chiều lạnh

dieu hoa fujitsu

Model: AOA12A

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 8.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model: AOA9A loại 2 cục 1 chiều lạnh

dieu hoa fujitsu

Model: AOA9A

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 7.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBC09 loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBC09

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 5.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBC12loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBC12

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 6.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa FUNIKI Model: SBC18 loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBC18

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 9.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBC24T loại 2 Cuc 1 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBC24T

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 12.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Công suất 18.000BTU loại 2 cục 1 chiều lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: S18ENA

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 11.550.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa LG Model : S09EN1 loại 2 cục 1 chiều lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: S09EN1

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 5.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Model : S12ENA loại 2 cục 1 chiều lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: S12ENA

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 7.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Model:S24ENAU loại 2 cục 1 chiều lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: S24ENAU

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 16.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MS11D1- 12CR loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa media

Model: MS11D1-12CR

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 6.150.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MS11D1- 18CR loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa media

Model: MSM-18CR

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 9.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MS11D1- 24CR loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa media

Model: MS11D1 - 24CR

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 13.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MS11D1-09CR loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa media

Model: MS11D1-09CR

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 5.150.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: MU-MS .H10VD loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: MU/MS-H10VD

Công suất: 10.000BTU

Giá bán: 6.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRC/SRK71HE loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC12CJ loại 2 cục 1 chiều

Model: SRC/SRK71HE

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.800.000đ VNĐ

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC12CJ loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: SRK/SRC12CJ

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 8.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC18CL loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: SRK/SRC18CL

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 14.150.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-C09AK loại treo tường 2 cục 1 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS - C09AK

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 5.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-C12AK loại treo tường 2 cục 1 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS - C12AK

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 6.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-C18AK loại treo tường 2 cục 1 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS - C18AK

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 10.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-C24AK loại treo tường 2 cục 1chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS-C24AK

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 14.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model: CU/CS – YC12RKH-8 loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa Panasonic KC24QKH.8

Model: CU/CS - YC12RKH-8

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 8.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model: CU/CS – YC18RKH-8 loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa Panasonic KC24QKH.8

Model: CU/CS - YC18RKH-8

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 14.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model: CU/CS – YC9RKH-8 loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa Panasonic KC24QKH.8

Model: CU/CS - YC9RKH-8

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 6.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model:CU/CS – YC24RKH-8 loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa Panasonic KC24QKH.8

Model: CU/CS - YC24RKH-8

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 20.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Samsung Model: AR09HCF loại 2 cục 1 Chiều

dieu hoa samsung chinh hang

Model: AR09HCF

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 6.950.000 VND

Mua hang

Điều hoà Samsung Model: AR12HCF loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa samsung chinh hang

Model: AR12HCF

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 8.550.000 VND

Mua hang

Điều hoà Samsung Model: AR18HCF loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa samsung chinh hang

Model: AR18HCF

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 13.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Samsung Model: AR24HCF loại 2 cục 1 Chiều

dieu hoa samsung chinh hang

Model: AR24HCF

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 16.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sharp Model: AHA12LEW loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa sharp

Model: AHA12LEW

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 8.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sharp Model: AHA18LEW loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa sharp

Model: AHA18LEW

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 11.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sharp Model: AHA24LEW loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa sharp

Model: AHA24LEW

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 14.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sharp Model: AHA9LEW loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa sharp

Model: AHA9LEW

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 6.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sumikura Model: APS/AP0-092 loại 2 cục 1 chiều lạnh

26102014202639_dieu hoa sumikura

Model: APS/AP0-092

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 5.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sumikura Model: APS/AP0-120 loại 2 cục 1 chiều lạnh

dieu hoa sumikura chinh hang

Model: APS/APO-120

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 7.150.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sumikura Model: APS/AP0-180 loại 2 cục 1 chiều lạnh

dieu hoa sumikura chinh hang

Model: APS/AP0-180

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 10.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sumikura Model: APS/AP0-240 loại 2 cục 1 chiều lạnh

dieu hoa sumikura chinh hang

Model: APS/AP0-240

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 15.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Toshiba Model: 10N3KV Model 2014 loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa Toshiba chinh hang

Model: 10N3KV

Công suất: 10.000BTU

Giá bán: 8.150.000 VND

Mua hang

Điều hòa Toshiba Model: 13N3KV Model 2014 loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa Toshiba chinh hang

Model: 13 N3KV

Công suất: 13.000BTU

Giá bán: 10.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Toshiba Model: 18N3KV model 2014 loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa Toshiba chinh hang

Model: 18N3KV

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 14.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Toshiba Model: 24SKPX loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa toshiba

Model: 24SKPX

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 18.050.000 VND

Mua hang

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều Model 38/42 HSR010

dieu hoa carrier chính hãng

Model: 38/42 HSR010

Công suất: 10.000BTU

Giá bán: 9.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều Model: 38/42 HSR018

dieu hoa carrier chính hãng

Model: 38/42 HSR018

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 19.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều Model: 38/42 HSR024

dieu hoa carrier chính hãng

Model: 38/42 HSR024

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 20.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Carrier 2 cục 2 chiều Moldel: 38/42 HSR012

dieu hoa carrier chính hãng

Model: 38/42 HSR012

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 12.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model : A0Y18R loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

dieu hoa fujitsu

Model: A0Y18R

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 17.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBH09 loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBH09

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 6.050.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBH12 loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBH12

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 7.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBH18 loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBH18

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 10.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBH24 loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBH24

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 13.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG – Model : H12ENA loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: H12ENA

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 8.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Model : H09ENAloại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: H09ENA

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 7.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Model : H24ENAU loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: H24ENAU

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 18.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Model: H18ENA loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: H18ENA

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 14.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MS11D1 – 12HR loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa media

Model: MS11D1-12HR

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 7.050.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MS11D1 – 24HR loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa media

Model: MS11D1 - 24HR

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 14.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MS11D1- 09HR loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa media

Model: MS11D1 - 09HR

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 6.150.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MS11D1- 18HR loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa media

Model: MS11D1 - 18HR

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 11.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC28HG loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: SRK/SRC28HG

Công suất: 9.500BTU

Giá bán: 9.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC40HG loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: SRK/SRC40HG

Công suất: 12.500 BTU

Giá bán: 11.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC52HGloại 2 cục 2 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: SRK/SRC52HG

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 17.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC71HE loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: SRK-SRC71HE

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 22.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-A09AKloại treo tường 2 cục 2 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS-A09AK

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 6.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-A12AK loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NC - A12AK

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 7.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-A18AK loại treo tường 2 cục 2 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS-A18AK

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 11.150.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-A24AK loại treo tường 2 cục 2 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS-A24AK

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 15.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model: CU/CS – A12RKH-8 loại 2 cục 2 chiều ion Tiết kiệm 35% Điện

Điều hòa Panasonic A9PKH.8

Model: CU/CS - A12RKH.8

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 13.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model:CU/CS – A18RKH-8 loại 2 cục 2 chiều ion Tiết kiệm 35% Điện

Điều hòa Panasonic A24PKH.8

Model: CU/CS - A18RKH-8

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 20.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model:CU/CS – A24RKH-8 loại 2 cục 2 chiều ion Tiết kiệm 35 % Điện năng

Điều hòa Panasonic A24PKH.8

Model: CU/CS - A24RKH-8

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 26.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model:CU/CS – A9RKH-8 loại 2 cục 2 chiều ion Tiết kiệm 35% Điện

Điều hòa Panasonic A9PKH.8

Model: CU/CS - A9RKH-8

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 10.750.000 VND

Mua hang

Điều hoà SAM SUNG Model: AR18HPF loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa samsung chinh hang

Model: AR18HPF

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 14.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Samsung Model: AR09HPF loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa samsung chinh hang

Model: AR09HPF

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 7.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Samsung Model: AR12HPF loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa samsung chinh hang

Model: AR12HPF

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 9.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sharp Model: AYAP12LW loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa sharp

Model: AYAP12LW

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 10.150.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sharp Model: AYAP18LW loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa sharp

Model: AYAP18LW

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 13.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sharp Model: AYAP9LW loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa sharp

Model: AYAP9LW

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 8.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sumikura Model: APS/AP0-H092 loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

điều hòa Sumikura

Model: APS/AP0-H092

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 6.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sumikura Model: APS/AP0-H120 loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

dieu hoa sumikura chinh hang

Model: APS/APO-H120

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 7.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sumikura Model: APS/AP0-H180 loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

dieu hoa sumikura chinh hang

Model: APS/AP0-H180

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 11.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Sumikura Model: APS/AP0-H240 loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

dieu hoa sumikura chinh hang

Model: APS/AP0-H240

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 16.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Toshiba Model: 24SKHP loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa toshiba

Model: 24SKHP

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 22.050.000 VND

Mua hang

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều INVERTER Model: 38/42 CVSR010

dieu hoa carrier tiet kiem dien

Model: 38/42 CVSR010

Công suất: 10.000BTU

Giá bán: 9.950.000 VN

Mua hang

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều INVERTER Model: 38/42 CVSR013

dieu hoa carrier tiet kiem dien

Model: 38/42 CVSR013

Công suất: 13.000BTU

Giá bán: 11.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Carrier 2 cục 1 chiều Inverter Model: 38/42 CVSR016

dieu hoa carrier tiet kiem dien

Model: 38/42 CVSR016

Công suất: 16.000BTU

Giá bán: 15.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTKD25HVMV loại 2 cục 1 chiều Inverter Model 2014 ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTKD25HVMVRKD25HVMV

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 9.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTKD35HVMV loại 2 cục 1 chiều Inverter Model 2014 Ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTKD35HVMVRKD35HVMV

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 12.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTKD50HVMV loại 2 cục 1 chiều inverter Model 2014 ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTKD50HVMV/RKD50HVMV

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 18.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTKD71HVMV loại 2 cục 1 chiều Inverter model 2014 Ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTKD71HVMV

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 28.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG một chiều Inverter V10ENA

Điều hòa LG một chiều Inverter V10ENA

Model: V10ENA

Công suất: 10.000 BTU

Giá bán: 8.550.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa LG một chiều Inverter V13ENA

Điều hòa LG Một chiều Inverter V13ENA

Model: V13ENA

Công suất: 13.000 BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model: CU/CS – S18RKH-8 loai 2 Cuc 1 chiều inverter ( Tiết kiệm 65% điện năng)

Điều hòa Panasonic TS18QKH.8

Model: CU/CS - S18RKH-8

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 18.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model:CU/CS – S12RKH-8 loại 2 cuc 1 chiều inverter ( Tiết kiệm 65% điện năng )

Điều hòa Panasonic TS24QKH.8

Model: CU/CS - S12RKH-8

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 12.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Inverter một chiều model V24ENA

Điều hòa LG Inverter một chiều V24ENA

Model: V24ENA

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 19.300.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTXD25HVMV loại 2 cục 2 chiều inverter Model 2014 ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTXD25HVMV-RXD25HVMV

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 11.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTXD50HVMV loại 2 cục 2 chiều inverter Model 2014 ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTXD50HVMV/RXD50HVMV

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 21.450.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTXD35HVMV loại 2 cục 2 chiều inverter Model 2014 ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTXD35HVMV/RD35HVMV

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 13.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTXD71HVMV loại 2 cục 2 chiều inventer model 2014Ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTXD71HVMV

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 32.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model: ASYA09L loại 2 cục 2 chiều inverter Ga R22

dieu hoa fujitsu

Model: ASYA09L

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 9.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model: ASYG12LLTA loại 2 cục 2 chiều inverter Ga 410A

dieu hoa fujitsu

Model: ASYG12LLTA

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 11.450.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Inverter loại 2 chiều B10ENA

Điều hòa LG Inverter loại 2 chiều B10ENA - Điều Hòa giá rẻ

Model: B10ENA

Công suất: 10.000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa PANASONIC Model:CU/CS – E12RKH-8 loại 2 cục 2 chiều Inverter(Tiết kiệm 65 %điện năng)

Điều hòa Panasonic E9PKH.8

Model: CU/CS - E12RKH-8

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 14.450.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model:CU/CS – E18RKH-8 loại 2 cục 2 chiều inverter(Tiết kiệm 65% điện năng)

Điều hòa Panasonic E9PKH.8

Model: CU/CS - E18RKH-8

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 21.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa PANASONIC Model:CU/CS – E9RKH.8 loai 2 cục 2 chiều inverter(Tiết kiệm 65 % điện năng)

Điều hòa Panasonic E9PKH.8

Model: CU/CS - E9RKH.8

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 12.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG INVERTER B13ENA Loại 2 Cục 2 Chiều

Điều hòa LG INVERTER Loại 2 Cục 2 Chiều B24ENA

Model: B13ENA

Công suất: 13.000 BTU

Giá bán: 10.550.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa LG INVERTER Loại 2 Cục 2 Chiều B24ENA

Điều hòa LG INVERTER Loại 2 Cục 2 Chiều B24ENA

Model: B24ENA

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 21.550.000 VNĐ

Mua hang