Máy điều hòa âm trần, dieu hoa am tran - điều hòa giá rẻ

Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa | Đăng nhập | Đăng ký

Điều hòa âm trần Cassette Funiki 18.000 Loại 2 Cục 1 chiều

Điều hòa âm trần Cassette Funiki 18.000 Loại 2 Cục 1 chiều

Model: CC18

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 16.850.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa âm trần Cassette Funiki 24.000 Loại 2 Cục 1 chiều

Điều hòa âm trần Cassette Funiki 24.000 Loại 2 Cục 1 chiều

Model: CC24

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 20.250.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa âm trần Cassette LG 18.000BTU Loại 2 Cục 1 chiều

Điều hòa âm trần Cassette LG 18.000BTU Loại 2 Cục 1 chiều

Model: HT-C186HLA1

Công suất: 8.000BTU

Giá bán: 19.650.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa âm trần Cassette Panasonic 24000BTU Loại 2 Cục 1 chiều

Điều hòa âm trân Cassette Panasonic 24000BTU Loại 2 Cục 1 chiều

Model: CU/CS-PC24DB4H

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 23.550.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa âm trần Cassette PANASONIC 28000BTU loại 2 Cuc 1 chiều

Đều hòa âm trần Cassette PANASONIC 28000BTU loại 2 Cuc 1 chiều

Model: CU/CS-D28DB4H5

Công suất: 28.000 BTU

Giá bán: 27.550.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa âm trần Cassette PANASONIC 34000BTU loại 2 Cục 1 chiều

Điều hòa âm trần Cassette PANASONIC, Điều hòa âm trần Cassette PANASONIC 1 chieu

Model: CU/CS-D34DB4H

Công suất: 34.000 BTU

Giá bán: 39.400.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa âm trần cassette PANASONIC 43000BTU Loại 2 Cuc 1 chiều

Điều hòa âm trần cassette PANASONIC 43000BTU Loại 2 Cuc 1 chiều

Model: CU/CS-D43DBH8

Công suất: 43.000 BTU

Giá bán: 20.450.000 VND

Mua hang

Điều hòa âm trần Cassette Midea 18.000BTU Loại 2 Cục 2 chiều

Điều hòa âm trần Cassette Media 18.000BTU Loại 2 Cục 2 chiều

Model: MCC-18HR

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 16.350.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa âm trần Cassette Midea 36.000BTU Loại 2 Cục 2 chiều

Điều hòa âm trần Cassette Midea 36.000BTU Loại 2 Cục 2 chiều

Model: MCC-36HR

Công suất: 36.000 BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa âm trần Cassette Midea 50.000BTU Loại 2 Cuc 2 chiều

Điều hòa âm trần Cassette Midea 36.000BTU Loại 2 Cục 2 chiều

Model: MCC-50HR

Công suất: 48.000 BTU

Giá bán: 29.050.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa âm trần Cassette Sumikura 28000 BTU Loại 2 Cục 2 chiều

Điều hòa âm trần Cassette Sumikura 28000 BTU Loại 2 Cục 2 chiều

Model: APC/APO-H280

Công suất: 28.000 BTU

Giá bán: 25.150.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU Loại 2 Cục 2 chiều

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU Loại 2 Cục 2 chiều

Model: CU/CS-F18DB4E5

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 30.800.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa âm trần Panasonic 24.000BTU Loại 2 Cục 2 chiều

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 24.000 BTU

Model: CU/CS -F24DB4E5

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Mua hang