Điều hòa Panasonic, dieu hoa panasonic - máy điều hòa Panasonic chính hãng

Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa | Đăng nhập | Đăng ký

Điều hòa Panasonic Model: CU/CS – YC9RKH-8 loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa Panasonic KC24QKH.8

Model: CU/CS - YC9RKH-8

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 6.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model: CU/CS – YC12RKH-8 loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa Panasonic KC24QKH.8

Model: CU/CS - YC12RKH-8

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 8.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model: CU/CS – YC18RKH-8 loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa Panasonic KC24QKH.8

Model: CU/CS - YC18RKH-8

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 14.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model:CU/CS – YC24RKH-8 loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa Panasonic KC24QKH.8

Model: CU/CS - YC24RKH-8

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 20.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model:CU/CS – A9RKH-8 loại 2 cục 2 chiều ion Tiết kiệm 35% Điện

Điều hòa Panasonic A9PKH.8

Model: CU/CS - A9RKH-8

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 10.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model: CU/CS – A12RKH-8 loại 2 cục 2 chiều ion Tiết kiệm 35% Điện

Điều hòa Panasonic A9PKH.8

Model: CU/CS - A12RKH.8

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 13.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model:CU/CS – A18RKH-8 loại 2 cục 2 chiều ion Tiết kiệm 35% Điện

Điều hòa Panasonic A24PKH.8

Model: CU/CS - A18RKH-8

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 20.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model:CU/CS – A24RKH-8 loại 2 cục 2 chiều ion Tiết kiệm 35 % Điện năng

Điều hòa Panasonic A24PKH.8

Model: CU/CS - A24RKH-8

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 26.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model:CU/CS – S12RKH-8 loại 2 cuc 1 chiều inverter ( Tiết kiệm 65% điện năng )

Điều hòa Panasonic TS24QKH.8

Model: CU/CS - S12RKH-8

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 12.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model: CU/CS – S18RKH-8 loai 2 Cuc 1 chiều inverter ( Tiết kiệm 65% điện năng)

Điều hòa Panasonic TS18QKH.8

Model: CU/CS - S18RKH-8

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 18.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa PANASONIC Model:CU/CS – E9RKH.8 loai 2 cục 2 chiều inverter(Tiết kiệm 65 % điện năng)

Điều hòa Panasonic E9PKH.8

Model: CU/CS - E9RKH.8

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 12.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa PANASONIC Model:CU/CS – E12RKH-8 loại 2 cục 2 chiều Inverter(Tiết kiệm 65 %điện năng)

Điều hòa Panasonic E9PKH.8

Model: CU/CS - E12RKH-8

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 14.450.000 VND

Mua hang

Điều hòa Panasonic Model:CU/CS – E18RKH-8 loại 2 cục 2 chiều inverter(Tiết kiệm 65% điện năng)

Điều hòa Panasonic E9PKH.8

Model: CU/CS - E18RKH-8

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 21.550.000 VND

Mua hang