Điều hòa Nagakawa Archives - Điều Hòa giá rẻ

Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa | Đăng nhập | Đăng ký

Điều hòa Nagakawa NS-C09AK loại treo tường 2 cục 1 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS - C09AK

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 5.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-C12AK loại treo tường 2 cục 1 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS - C12AK

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 6.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-C18AK loại treo tường 2 cục 1 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS - C18AK

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 10.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-C24AK loại treo tường 2 cục 1chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS-C24AK

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 14.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-A09AKloại treo tường 2 cục 2 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS-A09AK

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 6.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-A12AK loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NC - A12AK

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 7.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-A18AK loại treo tường 2 cục 2 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS-A18AK

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 11.150.000 VND

Mua hang

Điều hòa Nagakawa NS-A24AK loại treo tường 2 cục 2 chiều

dieu hoa nagakawa

Model: NS-A24AK

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 15.250.000 VND

Mua hang