Điều hòa Mitsubishi Archives - Điều Hòa giá rẻ

Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa | Đăng nhập | Đăng ký

Điều hòa Mitsubishi Model: MU-MS .H10VD loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: MU/MS-H10VD

Công suất: 10.000BTU

Giá bán: 6.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC12CJ loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: SRK/SRC12CJ

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 8.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC18CL loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: SRK/SRC18CL

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 14.150.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRC/SRK71HE loại 2 cục 1 chiều

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC12CJ loại 2 cục 1 chiều

Model: SRC/SRK71HE

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.800.000đ VNĐ

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC28HG loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: SRK/SRC28HG

Công suất: 9.500BTU

Giá bán: 9.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC40HG loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: SRK/SRC40HG

Công suất: 12.500 BTU

Giá bán: 11.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC52HGloại 2 cục 2 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: SRK/SRC52HG

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 17.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa Mitsubishi Model: SRK/SRC71HE loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa mitsubishi

Model: SRK-SRC71HE

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 22.250.000 VND

Mua hang