Điều hòa Midea, dieu hoa midea - máy điều hòa Midea chính hãng

Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa | Đăng nhập | Đăng ký

Điều hòa Midea Model: MSM09CR loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa media

Model: MSM09CR

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 5.450.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MSM- 12CR loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa media

Model: MSM-12CR

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 6.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MSM- 18CR loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa media

Model: MSM-18CR

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 10.150.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MSM- 24CR loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa media

Model: MSM - 24CR

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 13.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MSM- 09HR loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa media

Model: MSM - 09HR

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 6.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MSM – 12HR loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa media

Model: MSM-12HR

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 7.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MSM – 18HR loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa media

Model: MSM - 18HR

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 11.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Midea Model: MSM – 24HR loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa media

Model: MSM - 24HR

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 14.550.000 VND

Mua hang