Điều hòa LG, dieu hoa LG - máy điều hòa LG giá rẻ

Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa | Đăng nhập | Đăng ký

Điều hòa LG Model : S09EN1 loại 2 cục 1 chiều lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: S09EN1

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 5.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Model : S12ENA loại 2 cục 1 chiều lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: S12ENA

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 7.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Công suất 18.000BTU loại 2 cục 1 chiều lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: S18ENA

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 11.550.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa LG Model:S24ENAU loại 2 cục 1 chiều lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: S24ENAU

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 16.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Model : H09ENAloại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: H09ENA

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 7.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG – Model : H12ENA loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: H12ENA

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 8.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Model: H18ENA loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: H18ENA

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 14.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG Model : H24ENAU loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

Điều hòa LG Model : loại 2 cục 1 chiều lạnh

Model: H24ENAU

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 18.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa LG một chiều Inverter V10ENA

Điều hòa LG một chiều Inverter V10ENA

Model: V10ENA

Công suất: 10.000 BTU

Giá bán: 8.550.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa LG một chiều Inverter V13ENA

Điều hòa LG Một chiều Inverter V13ENA

Model: V13ENA

Công suất: 13.000 BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa LG Inverter một chiều model V24ENA

Điều hòa LG Inverter một chiều V24ENA

Model: V24ENA

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 19.300.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa LG Inverter loại 2 chiều B10ENA

Điều hòa LG Inverter loại 2 chiều B10ENA - Điều Hòa giá rẻ

Model: B10ENA

Công suất: 10.000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa LG INVERTER B13ENA Loại 2 Cục 2 Chiều

Điều hòa LG INVERTER Loại 2 Cục 2 Chiều B24ENA

Model: B13ENA

Công suất: 13.000 BTU

Giá bán: 10.550.000 VNĐ

Mua hang

Điều hòa LG INVERTER Loại 2 Cục 2 Chiều B24ENA

Điều hòa LG INVERTER Loại 2 Cục 2 Chiều B24ENA

Model: B24ENA

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 21.550.000 VNĐ

Mua hang