Dieu hoa Funiki - Máy điều hòa Funiki chính hãng

Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa | Đăng nhập | Đăng ký

Điều hòa Funiki Model: SBC09 loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBC09

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 5.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBC12loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBC12

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 6.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa FUNIKI Model: SBC18 loại 2 cục 1 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBC18

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 9.750.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBC24T loại 2 Cuc 1 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBC24T

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 12.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBH09 loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBH09

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 6.050.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBH12 loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBH12

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 7.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBH18 loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBH18

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 10.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Funiki Model: SBH24 loại 2 cục 2 chiều

dieu hoa funiki chinh hang

Model: SBH24

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 13.550.000 VND

Mua hang