Điều hòa Fujitsu Archives - Điều Hòa giá rẻ

Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa | Đăng nhập | Đăng ký

Điều hòa Fujitsu Model: AOA9A loại 2 cục 1 chiều lạnh

dieu hoa fujitsu

Model: AOA9A

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 7.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model AOA12A loại 2 cục 1 chiều lạnh

dieu hoa fujitsu

Model: AOA12A

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 8.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model A0A18A loại 2 cục 1 chiều lạnh

dieu hoa fujitsu

Model: A0A18A

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 14.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model A0A24A loại 2 cục 1 chiều lạnh

dieu hoa fujitsu

Model: A0A24A

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 19.950.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model : A0Y18R loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh

dieu hoa fujitsu

Model: A0Y18R

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 17.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model: ASYA09L loại 2 cục 2 chiều inverter Ga R22

dieu hoa fujitsu

Model: ASYA09L

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 9.850.000 VND

Mua hang

Điều hòa Fujitsu Model: ASYG12LLTA loại 2 cục 2 chiều inverter Ga 410A

dieu hoa fujitsu

Model: ASYG12LLTA

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 11.450.000 VND

Mua hang