Điều hòa Daikin Archives - Điều Hòa giá rẻ

Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa | Đăng nhập | Đăng ký

Điều hòa Daikin Model: FTE25LV1V loại 2 cục 1 chiều thông dụng ga R22

dieu hoa daikin loai thong dung

Model: FTE25LV1V

Công suất: 9.000 BTU

Giá bán: 7.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTE35LV1V loại 2 cục 1 chiều thông dụng ga R22

dieu hoa daikin loai thong dung

Model: FTE35LV1V

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 9.150.000VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTE50LV1Vloại 2 cục 1 chiều thông dụng ga R22

dieu hoa daikin loai thong dung

Model: FTE50LV1V

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 14.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTKD25HVMV loại 2 cục 1 chiều Inverter Model 2014 ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTKD25HVMVRKD25HVMV

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 9.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTKD35HVMV loại 2 cục 1 chiều Inverter Model 2014 Ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTKD35HVMVRKD35HVMV

Công suất: 12.000 BTU

Giá bán: 12.250.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTKD50HVMV loại 2 cục 1 chiều inverter Model 2014 ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTKD50HVMV/RKD50HVMV

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 18.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTKD71HVMV loại 2 cục 1 chiều Inverter model 2014 Ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTKD71HVMV

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 28.550.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTXD25HVMV loại 2 cục 2 chiều inverter Model 2014 ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTXD25HVMV-RXD25HVMV

Công suất: 9.000BTU

Giá bán: 11.350.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTXD35HVMV loại 2 cục 2 chiều inverter Model 2014 ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTXD35HVMV/RD35HVMV

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 13.650.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTXD50HVMV loại 2 cục 2 chiều inverter Model 2014 ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTXD50HVMV/RXD50HVMV

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 21.450.000 VND

Mua hang

Điều hòa Daikin Model: FTXD71HVMV loại 2 cục 2 chiều inventer model 2014Ga R22

dieu hoa daikin

Model: FTXD71HVMV

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: 32.850.000 VND

Mua hang