Trang chủ | Hướng dẫn sử dụng | Travel Vietnam | Đăng nhập | Đăng ký
 
Các hãng khác
LOẠI MÁY ĐIỀU HÒA:
Máy điều hoà Treo tường
Máy điều hoà Tủ đứng
Máy điều hoà Âm trần
Máy điều hoà Khung tranh
THEO HÃNG CUNG CẤP
Điều hòa LG
Điều hòa Midea
Điều hòa Toshiba
Điều hòa Panasonic
Điều hòa Funiki
Điều hòa Nagakawa
Điều hòa Mitsubishi
Điều hòa Fujitsu
Điều hòa Daikin
Điều hòa Samsung
Điều hòa Sharp
Điều hòa Carrier
Điều hòa Sumikura
Hỗ trợ trực tuyến:
Kinh doanh 1 Kinh doanh 2
dieu hoa nhiet do, dieu hoa khong khi supportKinh Doanh 3
MÁY ĐIỀU HÒA MỘT/HAI CHIỀU
Điều hòa Một chiều
Điều hòa Hai chiều
THEO GIÁ
Nhỏ hơn 5 Triệu
5 Triệu--7 Triệu
7 Triệu--10 Triệu
10 Triệu--15 Triệu
Lớn hơn 15 Triệu
TÍNH NĂNG NÂNG CAO
Tạo Ion âm
Tạo oxy
 
TIN TỨC:
Hướng dẫn sử dụng điều hòa
Tin tức sản phẩm mới
Tin tức công nghệ
Tin tức thị trường

Máy điều hoà Âm trần

Đều hòa âm trần cassette Panasonic Model: CU/CS-PC18DB4H Loai 2 Cuc 1 chiều
Đều hòa âm trần cassette Panasonic Model: CU/CS-PC18DB4H Loai 2 Cuc 1 chiều,Điều hòa Panasonic Model CU -CS PC18DB4H loại 1 chiều,Điều hòa Panasonic Model CU -CS PC18DB4H loại 1 chiều
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:20.450.000 VND
Điều hòa âm trần cassette Panasonic Model: CU/CS-PC24DB4H Loai 2 Cuc 1 chiều
Điều hòa âm trần cassette Panasonic Model: CU/CS-PC24DB4H Loai 2 Cuc 1 chiều,Điều hòa âm trân Cassette Panasonic loại 2 Cuc 1 chiều,Điều hòa âm trân Cassette Panasonic loại 2 Cuc 1 chiều
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:23.750.000 VND
Điều hòa âm trần Cassette Panasonic Model: CU/CS-D28DB4H5 Loại 2 Cuc 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassette Panasonic Model: CU/CS-D28DB4H5 Loại 2 Cuc 1 chiều,Điều hoà âm trân Cassette Panasonic Loai 2 Cuc 1 chiều,Điều hoà âm trân Cassette Panasonic Loai 2 Cuc 1 chiều
Công suất:28.000BTU
Giá bán:28.350.000 VND
Điều hòa âm trần Cassette Sumikura Model: APC/APO-180 loại 2 Cuc 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassette Sumikura Model: APC/APO-180 loại 2 Cuc 1 chiều,Điều hòa âm trân Cassette Sumikura Loai 2 Cuc 1 chiều,Điều hòa âm trân Cassette Sumikura Loai 2 Cuc 1 chiều
Công suất:18.000BTU
Giá bán:17.850.000 VND
Điều hòa âm trần Cassette Sumikura Model: APC/APO-280 loại 2 Cuc 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassette Sumikura Model: APC/APO-280 loại 2 Cuc 1 chiều,Điều hòa âm trân Cassette Sumikura Loai 2 Cuc 1 chiều,Điều hòa âm trân Cassette Sumikura Loai 2 Cuc 1 chiều
Công suất:28.000BTU
Giá bán:22.850.000 VND
Điều hòa âm trần cassette Sumikura Model:APC/APO 360 Loại 2 Cuc 1 chiều
Điều hòa âm trần cassette Sumikura Model:APC/APO 360 Loại 2 Cuc 1 chiều,Điều hòa âm trần cassette Sumikura Loại 2 Cuc 1 chiều,Điều hòa âm trần cassette Sumikura Loại 2 Cuc 1 chiều
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:25.750.000 VND
Điều hòa âm trần cassette Sumikura Model: APC/APO- H180 Loại 2Cuc 2 chiều
Điều hòa âm trần cassette Sumikura Model: APC/APO- H180 Loại 2Cuc 2 chiều,ĐĐiều hòa âm trần cassette Sumikura Loại 2 Cuc 2 chiều,Điều hòa âm trần cassette Sumikura Loại 2 Cuc 2 chiều
Công suất:18.000BTU
Giá bán:19.850.000 VND
Điều hòa âm trần cassette Sumikura Model APC/APO-H280 Loại 2 Cuc 2 chiều
Điều hòa âm trần cassette Sumikura Model APC/APO-H280 Loại 2 Cuc 2 chiều,Điều hòa âm trần cassette Sumikura Loại 2 Cuc 2 chiều,Điều hòa âm trần cassette Sumikura Loại 2 Cuc 2 chiều
Công suất:28.000BTU
Giá bán:24.750.000 VND
Điều hòa âm trần cassette Sumikura Model APC/APO-H360 Loại 2 Cuc 2 chiều
Điều hòa âm trần cassette Sumikura Model APC/APO-H360 Loại 2 Cuc 2 chiều,Điều hòa âm trần cassette Sumikura Loại 2 Cuc 2 chiều,Điều hòa âm trần cassette Sumikura Loại 2 Cuc 2 chiều
Công suất:36.000BTU
Giá bán:28.950.000 VND
Điều hòa âm trần Cassette Đaikin Model: FHC18PUV2V 2 cục 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassette Đaikin Model: FHC18PUV2V 2 cục 1 chiều,Điều hòa âm trần Cassette Đaikin Model FHC18PUV2V 2 cục 1 chiều,Điều hòa âm trần Cassette Đaikin Model FHC18PUV2V 2 cục 1 chiều
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:21.750.000 VND
Điều hòa âm trần Cassette Daikin Model: FHC24PUV2V 2 cục 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassette Daikin Model: FHC24PUV2V 2 cục 1 chiều,Điều hòa âm trần Cassette Daikin Loai 2 Cuc 1 chiêu ,Điều hòa âm trần Cassette Daikin Loai 2 Cuc 1 chiêu
Công suất:24.000BTU
Giá bán:27.950.000 VND
Điều hòa âm trần Cassette Daikin Model: FHC30PUV2V Loai 2 cục 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassette Daikin Model: FHC30PUV2V Loai 2 cục 1 chiều,Điều hòa âm trần Cassette Daikin Loai 2 cục 1 chiều,Điều hòa âm trần Cassette Daikin Loai 2 cục 1 chiều
Công suất:30.000BTU
Giá bán:30.550.000 VND
Điều hòa âm trần Cassette FUNIKI Model: CC18 Loai 2 cục 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassette FUNIKI Model: CC18 Loai 2 cục 1 chiều,Điều hòa âm trần Cassette Funiki Loai 2 cục 1 chiều,Điều hòa âm trần Cassette Funiki Loai 2 cục 1 chiều
Công suất:18.000BTU
Giá bán:16.550.000 VND
Điều hòa âm trần cassette Funiki Model: CC24 Loai 2cục 1 chiều
Điều hòa âm trần cassette Funiki Model: CC24 Loai 2cục 1 chiều,Điều hòa âm trần cassette Funiki Loai 2cục 1 chiều,Điều hòa âm trần cassette Funiki Loai 2cục 1 chiều
Công suất:24.000BTU
Giá bán:19.750.000 VND
Điều hòa âm trần Cassette FUNIKI Model: CC 27 Loai 2 cục 1 chiều
Điều hòa âm trần Cassette FUNIKI Model: CC 27 Loai 2 cục 1 chiều,Điều hòa âm trần Cassette FUNIKI Loai 2 cục 1 chiều,Điều hòa âm trần Cassette FUNIKI Loai 2 cục 1 chiều
Công suất:27.000BTU
Giá bán:20.750.000 VND
Điều hòa âm trần Cassette LG Model: HT-C186HLA1Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh
Điều hòa âm trần Cassette LG Model: HT-C186HLA1Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh ,Điều hòa âm trần Cassette LG Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh ,Điều hòa âm trần Cassette LG Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh
Công suất:18.000BTU
Giá bán:19.850.000 VND
Điều hòa âm trần Cassette LG Model: HT-C246HLA1 Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh
Điều hòa âm trần Cassette LG Model: HT-C246HLA1 Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh ,Điều hòa âm trần Cassette LG Loai 2 Cuc  1 chiều lạnh ,Điều hòa âm trần Cassette LG Loai 2 Cuc  1 chiều lạnh
Công suất:24.000BTU
Giá bán:23.250.000 VND
Điều hòa âm trần Cassette LG Model: HT-C368HLA0 Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh
Điều hòa âm trần Cassette LG Model: HT-C368HLA0 Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh ,Điều hòa âm trần Cassette LG Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh ,Điều hòa âm trần Cassette LG Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh
Công suất:36.000BTU
Giá bán:31.250.000 VND
Điều hòa âm trần Cassette LG Model: HT-C488DLA1 Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh
Điều hòa âm trần Cassette LG Model: HT-C488DLA1 Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh,Điều hòa âm trần Cassette LG Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh,Điều hòa âm trần Cassette LG Loai 2 Cuc 1 chiều lạnh
Công suất:48.000BTU
Giá bán:35.950.000 VND
Điều hòa LG.     |     Điều hòa Panasonic     |     Điều hòa Midea
Điều hòa     |     Giới thiệu công ty     |     Liên hệ | Chính sách bán hàng     |     Bảo hành     |     Sơ đồ website
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Hiển Em      |     Văn phòng giao dịch: 324 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội     
Điện thoại liên hệ :04.66.838.262 / 04.66.825.930 - Fax: 0439427399 Hot line: 0916.522.122 / 0979.586.288
Website: www.thegioidienlanh.com.vn Email: hhdienmay@yahoo.com